Genforeningsstenen i Teestrup


Genforeningssten Teestrup


Genforeningssten Teestrup

Intro

Genforeningen med Sønderjylland i 1920 var en stor og glædelig national begivenhed i Danmark. Det blev markeret over hele landet med opsætning af mindesten. I Teestrup blev der rejst en genforeningssten på årsdagen for Genforeningen i 1921.

''Inskription'' Genforeningsstenen ved Teestrup forsamlingshus er indgraveret med det enkle budskab: ”SØNDERJYLLAND GENFORENET MED DANMARK 9/7 1920” Teestrup-stenen stammer fra en gravhøj på Christian Olsens mark ”Egeledsgaard”. ''Stenen rejses'' Det var ikke en helt nem opgave at få stenen opsat ved forsamlingshuset. Den var så tung, at de første to vogne, der skulle transportere den fra marken og til opstillingsstedet gik i stykker. Først i tredje forsøg lykkedes det at få stenen hen, hvor den skulle. Der blev nedlagt en flaske i fundamentet under stenen med en liste over alle de folk, der havde bidraget til mindesmærkets muliggørelse. Genforeningsstenen blev afsløret på årsdagen for genforeningen i 1921.

''Genforeningens glæde''Den 9. juli 1920 underskrev Kong Christian X loven om ”indlemmelse af de sønderjyske landsdele i kongeriget”. Den officielle indlemmelse blev markeret ved, at kongen dagen efter red på en hvid hest ind i de nu sønderjyske landsdele, hvor en tusindtallig skare var mødt op for at se på. Den store nationale glæde ved at have fået Sønderjylland tilbage blev set som en længe ventet sejr efter nederlaget i 1864. Overalt i landet udtrykte det danske folk glæde over genforeningen ved at opsætte genforeningssten. ''Mindesmærker rejses over hele landet'' De mange monumenter fortæller en historie om en særlig dansk kultursjæl, hvor det lokale perspektiv er fremtrædende. De fleste sten blev nemlig rejst på initiativ af lokale foreninger og enkeltpersoner, der ønskede at give deres personlige hyldest ved at tage sten fra den lokale natur, f.eks. marker, diger, skove mm., og opsætte dem på betydningsfulde steder, hvor man ikke kunne undgå at lægge mærke til dem. ''Lokal stolthed'' Hele processen omkring rejsningen af de lokale genforeningsmindesmærker bar præg af lokalt samarbejde og fællesskab, og ofte fulgte festlighed og højtidelige arrangementer i kølvandet på opsætningerne. På den måde kom det lokale bidrag til at få stor betydning for den nationale mindekultur om Genforeningen. De lokale mindesmærker er vidnesbyrd om stolthedsfølelse over en genvundet national identitet. I Faxe Kommune findes der 13 genforeningssten, som blev opstillet i perioden 1920-1923.

''Sendt til publicering'' Hej Else Så har jeg færdiggjort historien om genforeningsstenen i Teestrup

''Publiceret''