Genforeningsstenen i Tarm


Her står stenen i dag


Stenen i Forsøgshaven

Intro

Den første genforeningssten. Se faneblad

''Genforeningsstenen i Tarm'' Genforeningsstenen har været placeret forskellig steder i byen. Et bronzerelief, der symbolsk forestiller genforeningen blev sammen med en meget stor flagstang, som var skænket af tarmborgere, på foranledning af skolebestyrer ''Madsen-Mygdal'' opstillet i ''Realskolens gård'', i udkanten af legepladsen. Relieffet, var udført af en tjekkisk kunstner, ''Alois Max Kroupa'', der fik så stor succes med relieffet, at han senere fik overdraget arbejdet med skabelsen af det store monument i Marstal for forulykkede sømænd. Monumentet i Tarm blev afsløret den 14. september 1919, og var dermed Ringkøbing Amts og Danmarks første rejste genforeningssten. Ved afsløringshøjtideligheden, der havde samlet over 2000 mennesker, blev der talt af ''Dr. Phil., senere udenrigsminister, Laust Moltesen'' og 60 sangere sang i alt 12 sange, hvoraf nogen var skrevet til dagens anledning af forfatteren'' '' ''Edvard Egeberg'', medens andre var variationer af kendte fædrelandssange. Genforeningsstenen fik en omtumlet tilværelse, først blev den flyttet til ''Hjørnet af Lønborgvej''. Herfra blev den fjernet inden foråret 1967, for til studenteroptoget samme år opstod et problem, da sognerådsformanden'', Åge Nielsen'' traditionen tro plejede at holde kommunens lykønskningstale til studenterne ved stenen, når de kom forbi med deres fakkeloptog. Relieffet kom på depot – og var endda forsvundet en tid, men blev heldigvis bragt til veje igen og denne gang opstillet i ''Forsøgshaven'' i 1971 - for igen at blive flyttet til den nuværende placering i 2001. '''På pladen står:''' '''''' ''SØNDERJYLLAND VUNDEN'' '''På stenen, der er tilføjet under flytningen, står: ''' ''DET FØRSTE GENFORENINGSMINDE REJST DEN 14.9. 1919 SKÆNKET AF S. MADSEN MYGDAL UDFØRT AF ALOIS MAX KRUPA GENAFSLØRET DEN 17.8. 1971 '' '' '' ''2017 EHS Inger Hansen''