Genforeningsstenen i Sneslev


Genforeningsstenen i Sneslev, før og efter opmaling

Intro

Efter Genforeningen i 1920 rejstes landet over en række mindesmærker til minde om denne begivenhed. På Fuglebjergegnen blev der opsat mindesten i Fuglebjerg, Sneslev, Rejnstrup, Holløse og Nyrup.

I Sneslev på gadekærets østside er der anlagt en lille halvø med en stor, kantet granitsten, der bærer indskriften:
1864 – 1920 End er der en Gud foroven, der råder for Danmarks sag.
Indskriften er de to sidste linjer i J. Helms sang ”Jeg elsker de grønne lunde”.
Det var ejeren af Sneslev Møllegård, P. Hansen, som var initiativtager og som i øvrigt leverede stenen, der stammer fra en udgravet gravhøj på gårdens mark. Der skulle seks heste til at slæbe stenen ud fra marken. Stenen blev afsløret den 7. maj 1922. Bagefter var der festligt samvær i forsamlingshuset, hvor fru Martha Ottesen talte.