Genforeningsstenen i Skjern
Intro

Sydvestlige kant af legepladsen i anlægget ved Kirkeskolen / Fredensgade.

Sydvestlige kant af legepladsen i anlægget ved Kirkeskolen / Fredensgade. Blev i 1921 oprindeligt opstillet overfor Banegårdspladsen i Skjern, på det sted hvor Skjern Centeret i dag findes. Stenen er senere flyttet til anlægget. Inskription på stenen:SØNDERJYLLAND1864 - 1920DE FALDNE FRÆNDERSKAL DANMARK HÆDREDE LØFTED ARVENFRA FALDNE FÆDREVOR TABTE ODELER ATTER VUNDETJEG RÆKKER KRANSENAF DANMARK BUNDET Genforeningen i 1920, hvor en del af det gamle hertugdømme Sønderjylland blev forenet med Danmark efter en folkeafstemning, var præget af et stort folkeligt engagement. Det var ikke kun i de større byer, men også i talrige landsbyer over hele landet, at man ved at rejse en sten eller et andet mindesmærke udtrykte sin glæde over "den tabte datters hjemkomst".