Genforeningsstenen i Rejnstrup


Genforeningsstenen i Rejnstrup før og efter opmaling af teksten.


Genforeningsstenen i Rejnstrup

Intro

Efter Genforeningen i 1920 rejstes landet over en række mindesmærker til minde om denne begivenhed. På Fuglebjergegnen blev der opsat mindesten i Fuglebjerg, Sneslev, Rejnstrup, Holløse og Nyrup.

I Rejnstrup i et lille anlæg på hjørnet af Rejnstrupvej og Sneslevvej står en granitsten med indskriften SØNDERJYLLAND VUNDET DET ER DANMARKS MÅL GENFORENINGEN 1920 Stenen er rejst af beboerne i Rejnstrup sidst på året 1920. Stenen har tidligere tjent som trappesten på Jens Jensens gamle gård i Rejnstrup (Honningager).
Stenen blev afsløret ved en højtidelighed nytårsaftensdag 1920. Læreren i Rejnstrup, Hans Jensen, holdt en lille tale, og forsamlingen sang Fr. Palludan-Müllers sang: ”Brat af Slaget rammet”, hvorfra stenens tekst stammer.