Genforeningsstenen i Lyngby


Genforeningsstenen i Lyngby

Intro

Genforeningsstenen i Lyngby står på hjørnet af Fladstrupvej og Lyngbyvej på en lille grusbelagt plads forsynet med en flagstang og omkranset af en klippet hæk.

''Genforeningsstenen i Lyngby'' '' ''I sommeren 1920 samledes beboerne i Lyngby om at rejse et mindesmærke for genforeningen og på Djurslands Højskole (det nuværende plejehjem) holdt man foredrag for alle interesserede om Sønderjyllands historie og natur. Stenen blev hentet fra en gravhøj på Chr. Meiniches mark ved Søby og blev trukket af fire heste til Lyngby, hvor den blev opstillet på pladsen foran det i 1876 nedlagte seminarium (nu Fladstrupvej 53). Man lavede et fundament til stenen i form af en jordhøj belagt med sten. Omkring selve mindestenen anbragtes en kreds af sten forbundet med en jernkæde. Bag stenen rejstes en flagstang, og byens kvinder skænkede et dannebrogsflag. Lærer Østergaard og Gårdejer Kristen Kristensen forfattede indskriften.