Genforeningsstenen i Hvingel
Intro

Genforeningen er den begivenhed i Danmarkshistorien, der er blevet rejst flest mindesten over, ikke bare i Sønderjylland, men over hele landet.

Afsløringen af genforeningsstenen i Hvingel fandt sted den 6. juli 1920 og blev foretaget af lærer Hjalmar Svane, der også var initiativtager til rejsning af stenen, som oprindeligt stod ved skolen. Den påmalede tekst på stenen er sålydende: '''"TIL MINDE OM NØRRE OG SØNDER JYLLANDS GENFORENING 1920"'''

Der Wiedervereinigung 1920 ist das Ereignis in der Geschichte Dänemarks, die meisten Gedenksteine wurden da errichtet. Nicht nur in Südjütland sondern überall im ganzen Land. Die Enthüllung der Sten der Wiedervereinigung in Hvingel fand am 6. Juli 1920 statt und wurde von dem Lehrer Hjalmar Svane vorgenommen. Hjalmar Svane war auch der Initiator. Der Text: In Gedenken an die Wiedervereinigung von Nord und Südjütland im Jahre 1920.