Genforeningsstenen i Faxe


Genforeningsstenen på Gl.Strandvej i Faxe.


Genforeningsstenen på Vinkældertorvet i Faxe.


Vinkældertorvet i Faxe med Genforeningsstenen til højre.

Intro

Efter genforeningen med Sønderjylland i 1920 blev der resjst ikke mindre end 561 genforeningssten landet over. I Faxe fik genforeningsstenen først sin plads på Vinkældertorvet, men blev i 1932 flyttet til Gl. Strandvej.

Genforeningen med Sønderjylland i 1920 var en stor og glædelig national begivenhed. Ikke alene i Sønderjylland, men i hele landet blev det markeret ved opsætning af mindesten.

Blandt befolkningen i Faxe var der også et stor ønske om at rejse en mindesten for genforeningen. En komité, der blandt andet bestod af købmand Niels Hansen, sagfører Knud Nielsen, bankdirektør H. P. Johannessen og bagermester Carl Fr. Olsen, stod for opsætningen af stenen. Sognets beboere ydede frivillige pengebidrag hertil.

Stenen blev fundet i Svennerup skov, som ejes af Gisselfeld Kloster. På lastbil blev den transporteret til Vinkældertorvet i Faxe, hvor den blev placeret på en ret høj stensætning.
Pastor Riemann stod for valget af stenens inskription.

Mindestenen blev afsløret den 21. oktober 1921 ved en højtidelighed, som blev overværet af en stor forsamling. Veteranerne blev hentet i flagsmykkede vogne. Pastor Riemann holdt afsløringstalen og sangforeningen "Hejmdal" sang: Kongernes Konge.

I 1932 blev mindestenen flyttet fra Vinkældertorvet til Anlægget ved Gl.Strandvej af pladsmæssige årsager.

Faxe Kommune vedligeholder stedet.