Genforeningsstenen i Fannerup


Genforeningsstenen i Fannerup

Intro

Ved Fannerups Venstrevælgerforenings generalforsamling i marts 1926 fremsattes forslag om at rejse en genforeningssten i byen, hvor et udvalg med sognerådsformand gårdejer Laurits Hougaard i spidsen blev valgt til at udføre arbejdet.

''Genforeningsstenen i Fannerup ''Ved Fannerups Venstrevælgerforenings generalforsamling i marts 1926 fremsattes forslag om at rejse en genforeningssten i byen, hvor et udvalg med sognerådsformand gårdejer Laurits Hougaard i spidsen blev valgt til at forestå arbejdet. De nødvendige pengemidler indkom fra byens borgere og en stor sten blev fundet i udkanten af Fannerupsgårds skov og skænket til projektet af gårdens ejer. På blokvogn kørtes stenen til en trekantet plads i Fannerup nordlige bydel, hvor de tre veje mødes. Pladsen var blevet skænket af gårdejer Laurits Hougaardog, som ejede jorden hvor stenen skulle stå. På pladsen rejstes mindestenen på en lille jordforhøjning omgivet at et stenparti og selve pladsen er afgrænset af større natursten, forbundet med en jernkæde. Byens daværende lærer, Strunge foreslog indskriften: '''"CHR IX CHR IX 1864 1920 ''' '''VÆR TRO I MODGANGSTIDENSTYRK FREDEN EFTER STRIDEN"''' Den 20. september 1926 blev stenen afsløret, hvor daværende højskoleforstander ved Djurslands Højskole Severin Andersen talte. Mindestenen er overdraget til kommunen.