Genforeningsstenen i Enslev


Genforeningsstenen i Enslev

Intro

Genforeningsstenen i Enslev står i en lille beplantning foran forsamlingshuset midt i byen.

''Genforeningsstenen i Enslev'' står i en lille beplantning foran forsamlingshuset midt i byen. Det er en næsten mandshøj tresidet natursten med en indhugget tekst: ” C.IX C.X Om Sejrens Dag for Retfærds Sag skal denne Sten staa Minde. 1864 1920”. Teksten indgår også i inskriptionen på genforeningsstenen i Homå, som rejstes i 1921. Stenen blev hentet på gårdejer P. Larsens mark halvanden kilometer uden for Enslev og af 6 heste slæbt ind til byen. Da mindestenen blev rejst i 1921, blev den opstillet på en plads midt i byen. Pladsen blev beplantet med roser og thuja, og store sten, forbundet med en jernkæde, blev lagt i en ring omkring mindestenen. Der var ingen særlig højtidelighed eller afsløring, da minde-stenen blev rejst, og der findes ingen omtale af begivenheden i samtidens lokale aviser. I forbindelse med en omlægning af vejen gennem Enslev i 1940erne er stenen blevet flyttet til sin nuværende plads, og anlægget med stenkrans og jernkæde er sløjfet.