Genforeningsstenen i Dalstrup


Genforeningsstenen i Dalstrup

Intro

I gårdejer Niels Thorups Plantage i Dalstrup er der ved en korsvej rejst en genforeningssten af plantagens ejer, forpagter Aksel Thorup og inspektør Andersen, Dalstrup plejeanstalt.

I gårdejer Niels Thorups Plantage i Dalstrup er der ved en korsvej rejst en genforeningssten af plantagens ejer, forpagter Aksel Thorup og inspektør Andersen, Dalstrup plejeanstalt. Den ret store, nærmest hjerteformede sten blev af forpagter Aksel Thorup fundet på anstaltens mark, hvorfra han slæbte den til plantagen forspændt 4 heste. Her blev den opstillet ved korsvejen tillige med en flagstang, og pladsen indhegnet. På forsiden af sten er indhugget: 1920 OG DE TROEDE AT HJERTEBAAND KAN BRISTE Årstallet 1920 er omslynget af en stiliseret egekrans. Mindestenen rejstes og afsløredes Valdemarsdag 1922. Sognepræsten J.A.Vedsted og redaktør Andersen, Grenå, talte. Førstnævnte afslørede stenen, som af gårdejer Niels Thorup blev overdraget til byen, der i fremtiden værner og vedligeholder mindesmærket.