Genforeningsstenen Parkvej i Broager


Genforeningsstenen ved parken i Broager. Foto Finn Wogensen


Sten fra Skelde ankommer til Broager.

Intro

Stenenene er hentet på Skelde strand. Overliggeren vejer mellem 7 og 8 ton

For at få en god og passende indskrift, blev der udskrevet en offentlig konkurrence, der kom
forslag fra hele landet.

Udvalget fandt den alsiske digter Martin N. Hansens (1893-1976) forslag bedst egnet.
Stenen blev afsløret 11.juli 1930


Genforeningen

I 1864 tabte Danmark krigen til Preussen/Østrig. Tabet af Schleswig/Holsten gjorde, at grænsen blev
flyttet til Kongeåen.
Efter at Tyskland havde tabt krigen fra 1914-1918, hvor over 5000 sønderjyder faldt på slagmarken,
gjorde H.P.Hansen en uge efter våbenhvilen i november 1918, det blev klart på et møde med over 3000 tilhører på Folkehjemmet i Aabenraa, at der kunne blive tale om en genforening med Danmark.
Ved folkeafstemningen den 10.februar 1920 stemte i zone 1 101.632 (79%) for genforening med
Danmark og 21% for Tyskland. Den 14.3. 1920 stemte i zone 2 for Tyskland 80,2% og 19,8% for
Danmark.

I årerne 1920-1950 blev der rejst omkring 600 genforeningsmindesmærker i Danmark. 90 år efter
genforeningen blev der rejst en genforeningssten på Rømø.