Genforeningsstenen
Intro

Ved indgangen til Saltø skov lige ved skovfodeboligen, står genforeningsstenen. det er Bistrup Skoledistrikts Beboere der har rejst den. Den er ca 1,5 m høj og 1 m bred granitsten, fundet i et sten gære i Stenbækholm, tilhørende husmand Jens Hansen der skænkede den til beboerne i sognet