Genforeningssten ved Ødis Kirke
Intro

På kirkepladsen foran Ødis Kirke er rejst en sten, hvor bl.a. årstallene 1864, 1914 og 1920 er indhugget. Stenen var ikke oprindeligt en genforeningssten, fordi den blev opsat allerede i 1914. Datering: 1914

Kreditforeningsrepræsentant Hans Müller fandt den i 1913 på præstegårdens marker og ønskede den opstillet. Stenen blev rejst som mindesmærke på byens kirkeplads i foråret 1914. Årstallene 1864-1914 blev indhugget i stenen ved denne lejlighed. Kort tid senere udbrød 1. Verdenskrig og ved fredsafslutningen og den senere genforening i 1920 tilføjedes årstallet 1920.

'''1864, 1914 og 1920''' Nederst er en bøgegren og to linjer af Grundtvigs sang '''Den signede dag : Immer det dages dog paa ny, Hvor hjerterne morgen vente.'''