Genforeningssten på Rømø


Genforeningssten på Rømø

Intro

Genforeningsstenen på Rømø er rejst i 2010 som en af de sidste genforeningssten ved 90-års jubilæet for genforeningen. Sten står lige nord for Rømø Kirke.

I årene efter genforeningen i 1920 blev der mange steder i Sønderjylland rejst en sten med inskription til minde om genforeningen.

Af forskellige årsager blev der ikke rejst nogen sten på Rømø.

Ved 90-års jubilæet tog en kreds af rømmeser initiativ til at rejse en genforeningssten, stenen blev indviet i juni 2010.11.01 Inskriptionen på stenen er et citat fra Rømødigteren Thade Petersens digt:
”Lånt hyrrer og stør æer æ bank op å æ land”:

Dansk æ vort la´nd På stenen står: ”O dansk er vort land,
aa dansk det ska blyw o det dansk a skal blyv,
så læ´ng som en sjæl så læng som en sjæl
hæ´ aa Røm æ i lyw. her å Røm er i lyv”