Genforeningssten i Nyrup


Genforeningsstenen i Nyrup før og efter opmaling af teksten.


Genforeningssten i Nyrup


Genforeningsstenen i Nyrup

Intro

Efter Genforeningen i 1920 rejstes landet over en række mindesmærker til minde om denne begivenhed. På Fuglebjergegnen blev der opsat mindesten i Fuglebjerg, Sneslev, Rejnstrup, Holløse og Nyrup.

I Nyrup på hjørnet af Nyrupvej og Skælskør Landevej er et lille anlæg med en granitsten, der har indskriften:
SØNDERJYLLAND 1864 - 1920
Tidligere var her en dyb branddam, men den blev af egnens beboere fyldt op med 1000 læs jord, planeret og beplantet. Stenen er fundet i en af Holsteinborgs skove og skænket af lensgreve Holstein. Stenen blev afsløret ved en fest den 27. december 1920. I en årrække blev genforeningsdagen festligholdt i anlægget ved mindestenen.


Næstved Tidende skriver den 30. december 1920 om festlighederne ved stenens afsløring: ”Fra gadekær til genforeningspark For et års tid siden besluttede beboerne i Nyrup at fylde byens gadekær, der henlå som et grønt stinkende hul, og der anlægge et parkanlæg til pryd for byen. Da dette nærmede sig sin fuldbyrdelse, kom tanken frem, om der ikke samtidig skulle rejses et minde for den store begivenhed, det var, at vore sønderjyske landsmænd kom hjem til Danmark. For kort tid siden var anlægget og stenen færdig, og i mandags aftes samledes beboerne i Husflidsskolen ved et kaffebord til indvielsesfest. Her rettede bmd. N.P. Hansen, Nyrup, ifølge ”Sorø Amtstidende” en varm tak til sognerådet, fordi dette havde overdraget byen anlægget til evig arv og eje. Derefter talte skovrider Jensen og frue, ligesom også sognerådsformand Kristoffer Jensen havde ordet for at fortælle om deres minder og ophold i Sønderjylland. Til slut takkede N.P. Hansen alle dem, der ved deres arbejde havde fremmet værket og gav nogle oplysninger om den økonomiske side af sagen. Byens ældste mand i forbindelse med det første udvalg fik det hverv en gang hver sommer at arrangere en sammenkomst af beboerne for også i fremtiden at mindes den for landet så store sag i 1920”.