Genforeningssten i Kyse


Genforeningsstenen i Kyse


Genforeningsstenen i Kyse før opmaling

Intro

Genforeningsstenen i Kyse blev afsløret søndag, den 2. oktober 1920 af sognepræst Oldenborg-Poulsen i overværelse af samtlige byens beboere.

Indskrifterne er vanskelige at læse på grund af tidens tand. Stenene er skænket af forpagter Hans Petersen, Kyse, i hvis markskel de lå. Det er formentlig på det gamle bystævnejord, at stenen er rejst. I den øverste sten er indhugget: 1920 I den nederste sten - skjult af vækster - er indhugget: GENFORENINGEN '''NæstvedArkiverne har fået tilladelse fra Jens Anker Ambirk til publicering af hans billeder og tekster under licensen CC-BY fra hans hjemmeside om [http://www.ambirk.eu/genforeningsstene/ Danmarks Genforeningssten]. '''