Genforeningssten i Holme Olstrup


Genforeningsstenen i Holme Olstrup

Intro

Genforeningsstenen i Holme Olstrup blev afsløret søndag, den 11. juli 1920 af proprietær Carl Hemmingsen, Anneksgården, Kalby, som bl.a. udtalte om stenen, "at den for kommende slægter måtte stå som et vidne om glæden hos det danske folk over sønderjydernes hjemkomst [..]"

Efter afsløringen drog forsamlingen til fest på Brushøj festplads ved Kalby Ris Skov. Forrest gik et musikkorps, efter dette skolebørnene, derefter en blomstersmykket landauer med festens hædergæster, veteran Jens Hansen og hustru, Holme-Olstrup, og endelig kom den store skare af sognets øvrige beboere. Festen sluttede med, at skolebørnene sang "[http://www.ambirk.eu/genforeningsstene/kongernes_konge.htm '''Kongernes Konge''']". Det er Carl Hemmingsen, der har stået for indskriften på stenen: TAK TIL EDER SOM HAR KÆMPET FOR VORT MODERSMAAL GENFORENINGEN 1920 '''NæstvedArkiverne har fået tilladelse fra Jens Anker Ambirk til publicering af hans billeder og tekster under licensen CC-BY fra hans hjemmeside om [http://www.ambirk.eu/genforeningsstene/ Danmarks Genforeningssten]'''