Genforeningssten i Fuglebjerg


Genforeningsstenen i Fuglebjerg efter opmaling af tekst.


Genforeningssten i Fuglebjerg


Genforeningssten i Fuglebjerg


Fra afsløringen af genforeningsstenen den 30. december 1920. Bygningen i baggrunden er det daværende apotek.

Intro

Efter Genforeningen i 1920 rejstes landet over en række mindesmærker til minde om denne begivenhed. På Fuglebjergegnen blev der opsat mindesten i Fuglebjerg, Sneslev, Rejnstrup, Holløse og Nyrup.

Mindestenen blev opsat i 1920 i et lille anlæg, der blev indrettet foran det daværende Fuglebjerg Apotek på hjørnet af Sandvedvej og Indre Krummerupvej. Det er en grov, kantet granitsten med indskrifter på skrå: ”Alt hvad fædrene har kæmpet mødrene har grædt har den herre stille lempet så vi vandt vor ret.” ”Genforeningen 15. juni 1920” I 1934 blev der opført en ny skole i Fuglebjerg, og stenen blev flyttet til sin nuværende placering på plænen foran Fuglebjerg Skoles ældste bygning ud mod Krummerupvej (nu Indre Krummerupvej).