Genforeningssten i Appenæs


Genforeningsstenen i Appenæs

Intro

Genforeningsstenen i Appenæs blev afsløret søndag, den 12. september 1920 af gehejmekonferensråd, fhv. konseilspræsident, kammerherre, baron Tage Reedts-Thott, Gavnø.

Efter afsløringen marcherede deltagerne med et hornorkester i spidsen til forsamlingshuset, hvor festen fortsattes, og hvor der blev talt af såvel den ældre som den yngre baron Reedtz-Thott, samt af pastor R.V. Jensen, Vejlø og sønderjyden, lærer Skov, Appenæs. Festen sluttede med, at veteran Jens Hansen, Appenæs bragte en tak fra byen. Indskriften blev indhugget skråt på stenen for at undgå et porøst sted, der ikke tålte indhugning: TIL MINDE OM GENFORENINGEN 1920 ''' NæstvedArkiverne har fået tilladelse fra Jens Anker Ambirk til publicering af hans billeder og tekster under licensen CC-BY fra hans hjemmeside om [http://www.ambirk.eu/genforeningsstene/ Danmarks Genforeningssten]. '''