Genforeningssten Truelsmosegaard


Stenen er i december 2019 omgivet af træer, men i 1919 var der fri udsigt til Als og Sønderjylland.


Udsmykningen er hugget af billedhuggeren Erik Petersen, teksten er forfattet af proprietær L. Andersen.


Stenen er formentlig den eneste opsat i 1919


Sankt Georgs kamp mod dragen - et klassisk motiv


Ejeren af Truelsmosegaard har anbragt en bænk ved stenen


Strandbjerg - omgivet af dyrkede marker

Intro

Genforeningsstenen står i en lille lund på Strandbjerg, der er en del af Truelsmosegårds jorder, Skovsbjergvej 22, Kærum sogn, 5631 Ebberup. Der er ikke adgang til stenen, da den er omgivet af dyrket jord.

Proprietær L. Andersen, Truelsmosegård hilste sønderjyderne på afstemningsdagen, 10. februar, ved at hejse et nyt, mægtigt flag på sin ejendoms højeste og smukkeste punkt: »Strandbjærg«. Sikker på afstemningens resultat afslørede han tillige en mindesten på 4 tons for genforeningen ved en privat festlighed, hvor han med familie samledes omkring genforeningsstenen.Symbolikken er: "Dragen" er fældet og "Sct. Jørgen" har sejret ved retfærdighedens sværd.Stenen var både den først rejste på Fyn og den eneste i hele landet - foruden mindesmærket i Ærøskøbing - som bærer årstallet 1919. L. Andersen fortalte dengang i en lille, trykt redegørelse, at han gav sig selv det løfte, da han første gang i året 1909 - efter han havde købt gården Truelsmose - så ud over Lillebælt med "det tabte land" i baggrunden, at han ville rejse en sten til minde om Sønderjyllands genforening med moderlandet.Mindestenen, der er en gammel overliggersten til en gravhøj, er fundet på en mark tæt udenfor en af gårdene i Ebberup Banker. Kilde: www.genforeningssten.dk Teksten på stenen lyder: MOD URET, VOLD OG TVEDRAGTS ONDE FÆRD VORT FOLK MED TROSKAB STEDSE FØRE SVÆRD 1864 - 1919 '''tvedragt: splid, splittelse, uenighed, jf. strid'''