Genforeningssten Frøbjerg Bavnehøj


Som en milepæl


Nærbillede af stenhuggerarbejdet


Stenen er udsmykket med kongekrone og de to slesvigske løver


Stenen er placeret til venstre for stien, der fører til toppen


Genforeningsstenen set bagfra


Frøbjerg Bavnehøj er 131 m.o.h. og dermed Fyns højeste punkt

Intro

Mindesten for Danmarks genforening med Sønderjylland i 1920

Genforeningsstenen på Frøbjerg Bavnehøj blev afsløret den 5. juni 1922 i forbindelse med grundlovsfesten, ved hvilken lejlighed der blev talt af redaktør A. Lebeck, mejeriejer, folketingsmand Kyeld og forstander P.J.Skriver.Selskabet "Frøbjærg Bavnehøj" lod foretage indsamling over hele amtet, og for de indkomne midler rejstes mindet.Míndestenen, der er formet som en af de gamle milepæle, bærer øverst de 2 slesvigske løver og nedenunder de 2 centrale årstal.Den 2,5 meter høje "milepæl" er udført i bornholmsk granit efter tegning af kunstneren Erik Pedersen, Viby. Den korte indskrift blev foreslået af forstander P.J. Skriver, Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Kilde: www.genforeningssten.dk