Genforeningsmonumentet, Vestparken


Genforeningsmonumentet, Vestparken i Randers.


Før afsløringen.


Folkemængden i Vestparken.

Intro

Anders Bundgaards genforeningsmonument med motiv fra Henrik Pontoppidans digt om den svundne datter, der vender tilbage. Afsløret 1927.

Sønderjysk Forening i Randers havde et stort ønske om at rejse et genforeningsmonument i byen og henvendte sig til Anders Bundgaard.Det blev besluttet at engagere Bundgaard, men da han først gik i gang med arbejdet, fik det en helt anden udformning end den oprindelige egekrans han havde foreslået.
Da figuren skulle placeres i Vestparken, siges det, at Bundgaard selv var med til at finde stedet og at han endda blev nødt til at forhøje sin skulptur for at den kunne få den rette positur i forhold til de voldsomme bakker i parken.

Ved afsløringen af monumentet i 1927 talte Anders Bundgaard selv og kom her med sin begrundelse for det nye udseende. Han fortalte, at det var Henriks Pontoppidans genforeningsdigt, der havde inspireret ham og at monumentet derfor er den knælende moder, der er ved at rejse sig for at tage imod den længe ventede datter. Den unge kvinde når frem til moderen før denne har nået at rejse sig og monumentet viser lige det øjeblik hvor moderen tager sin svundne datter ind til sig. På sokkelstenen, der er hugget ud i granit, ses i de fire lodrette hjørnesten forskellige figurer: lænken, der brast, saga der rister runer, det gamle ravnebanner, og på det sidste hjørne dannebrog, hjemmet, rigsvåbnet og Sønderjylland. Afsløringen fandt sted på Valdemarsdag den 15. juni 1927 og dagen efter kunne man i Randers Dagblad læse en malende beskrivelse af begivenheden. Dagbladet vurderer at mindst 5000 mennesker havde fundet vej til de smukke bakker i Vestparken og at kort før festen skulle begynde red 5. Dragonregiment ind på pladsen under ledelse af Oberstløjtnant Leschly. Udover at repræsentere de væbnede styrker skulle regimentsorkestret under ledelse af trompeter Sønderbye også lede folkesangen. De lokale soldaterforeningen var mødt med faner og fanevagt og tæt ved stod veteraner fra verdenskrigen og de slesvigske krige.