Genforeningsminde
Intro

På Trinitatis kirkegård er der rejst en mindesten for genforeningen i 1920.

Efter nederlaget i Anden Slesvigske Krig (1864) mistede Danmark kontrol over hertugdømmerne Slesvig og Holsten og måtte afstå dem til Preussen, som få år efter blev hovedstaten i det nye tyske kejserrige. Efter det Tyske Riges nederlag i Første Verdenskrig blev der i Slesvig afholdt folkeafstemning for at få afklaret befolkningens nationale tilhørsforhold.