Genforenings-frise i Tyrstrup KirkeIntro

Genforenings-frise i Tyrstrup Kirke.

I kirkens nordre korsarm hænger et relief for genforeningen. det blev opsat på 25 års dagen i 1945. Det er udført af billedhugger Gunnar Hansen og indskriften er forfattet af Alfred Hansen: '''”Da Trængselstider og Krig var omme, steg Sol paa ny. Vi vidned aabent: vort Sind, vor Tunge, vor Æt er dansk. Her knæled Kongen for Herrens Alter med Tak til Gud. Thi lover Herren: Hans Naade varer fra Slægt til Slægt.”''' ''' '''Det første udkast til netop dette relief havde et motiv med kong Christian X, knælende foran alteret; men kongen ønskede ikke sit billede i kirken. Først på 75 års dagen for genforeningen blev det endelige udkast renoveret og opsat i våbenhuset. Det siges, at grunden til, at kongen ikke ønskede sit motiv i kirken er fordi der kun er plads til én konge i kirken. Om det er sandt, at kongen har udtalt sig således ved vi naturligvis ikke.

Ansvar for pleje og vedligehold hos Tyrstrup Kirkes menighedsråd.