Genforeningpladsen i Kongensgade.


Genforeningssten. Fotograf:Christiansfeld Arkiv.


Genforeningssten. Fotograf: Christiansfeld Arkiv


Genforenings Plads. Fotograf:Christiansfeld Arkiv

Intro

På genforenings pladsen blev der plantet 3 egetræer. Et for Christians D. X 70 år fødselsdag. Et for Frederik d.IX 70 års fødselsdag, og et for Dronninge Margrethe d.II 60 års fødselsdag.

Et af Nordslesvigs smukkeste Genforenings-Mindesmærker Den 10. juli 1935, på 15-årsdagen for Genforeningen, blev Genforenings-mindemærket afsløret i Christiansfeld. På 15-årsdagen for Kongens ridt over den gamle grænse blev der her på dette sted, hvor kongen blev budt velkommen i den første by, rejst et af Nordslesvigs smukkeste Genforeningsmindesmærker.
Monumentet viser en engel, der omfavner to kvinder, moder og datter, symboliserende Danmark og Nordslesvig. Nederst på monumentet er indhugget et Dannebrogsflag. De to kvindeskikkelser står på flagets øverste kant. På bagsiden er et vers af Valdemar Rørdam, skrevet til formålet:
Her har Stormen, her har flammen samlet dem, der hører sammen. Lovet være Gud.
Stenen er tegnet af kunstneren Niels Skovgaard. Billedhugger Syberg har udført monumentet. Ny Carlsbergfondet har skænket monumentet til byen.
Om eftermiddagen den 10. juli 1935 afsløredes monumentet i overværelse af en tusindtallig skare. Cigarhandler Theodor Hansen(1879-1953) foretog afsløringen. Til slut i talen opfordrede han til ”at værne om den, så den kan stå til fjerne tider og vidne Gud til Ære og vort rette jordiske Fædreland Danmark til gavn”. Talen og afsløringen fik tårerne til at pible frem i mange af tilskuerne af bevægelse, står der i de efterfølgende avisberetninger.
Borgmester N.H. Kjær takkede på udvalgets vegne for stenen. Der var en egen feststemning over forsamlingen, da man til slut sang ”der er et yndigt land”. Efterfølgende blev der sendt følgende telegram til kongen: ”Beboerne fra Christiansfeld og Omegn som på femten Årsdagen for Deres Majestæts Indtog er forsamlet til Afsløring af Genforeningsmonumentet sender Deres Majestæt en ærbødig hilsen”.
Kl. 18.00 var der middag på Hotellet for indbudte gæster. Om aftenen kl. 20.00 var der i forsamlingsgård Frejs Have en stor offentlig fest, hvor sangkor og mange talere mindedes Genforeningen og den smukke dag.
Kl. 23.30 gik forsamlingen ud til genforeningsmonumentet, der stod belyst af projektører og senere omstråledes af et festfyrværkeri, og medens midnatsklokken lød, sang forsamlingen: ”Kongernes Konge”. Lorenz Asmussen


Inskription: Den 10. juli 1935, på 15-årsdagen for Genforeningen, blev Genforenings-mindemærket afsløret i Christiansfeld.

Type: Mindesten.

Datering:10.juli 1935

Tegnet: Niels Skovgaard

Billedhugger: Syberg

Ny Carlsbergfondet har skænket monumentet til byen.