Generalens Lysthus ved Tromnæs


Generalens Lysthus da Jenny og Frederik Andersen solgte kaffe fra stedet


Stranden ved tromnæs med Generaalens Lysthus i skovkanten


Fabrikant Rasmussen med familie på udflugt til Generalens Lysthus

Intro

Den lille hvide stråtækte bygning ved Tromnæs Strand lidt syd for Tromnæs Alléen er opført af generalmajor Johan Frederik Classen (1725-1792) som lysthus til Corselitze. Generalens Lysthus er et tidligt og smukt bevaret eksempel på romantikkens små havepavilloner.

J. F. Classen
generalmajor Johan Frederik Classen (1725-1792) købte i 1768 godset Corselitze af prins Carl, der havde erhvervet det ved krongodssalget i 1766. I perioden 1772-1775 ombyggede han hovedbygningen og kort efter opførte han det lille lysthus ved stranden, hvor han ofte opholdt sig.

Efter hans død i 1792 og oprettelsen af det Classenske Fideicommis blev lysthuset ikke brugt.

Englandskrigen
Under krigen i 1802 ledede direktøren for Det Classsenske Fideicommis, Peter Hersleb Classen (1738-1825), den 32 mand store kystmilits, der skulle hindre engelsk landgang ved Tromnæs, og der blev opført et lille vagthus og anlagt en lille vold med "en 4pundig Kanon, en ditto Amusette, en 12pundig for Fideicommissets regning, og jeg Conferenceraad Classen har givet 9 Stkr. 1pundige Kanoner, alle af metal, laveterede, med Tilbehør og Ammunition" (Det Classenske Fideicommis gennem 150 år).


Læs mere om Corselitze her


I starten af 1900-tallet blev Generalens Lysthus brugt som traktørsted. Under 1. Verdenskrig kom folk med deres kaffekande med bønner og fik hældt kogende vand på.

Jenny og Frederik Andersen overtog det gamle skovfogedhus lidt syd for Generalens Lysthus i 1917 og og med det også forpagtningen af traktørstedet. De drev stedet til 1956, og det udviklede sig til et meget yndet udflugtssted, hvor der hele sommeren blev solgt kaffe med kage, smørebrød og is.
Der gik bus fra Nykøbing eller man kunne tage toget til Egebjerg station og komme videre med Stubbekøbingbanens bil.

Man kan læse mere om traktørstedet i Ketty Lykke Jensens bog om Sønder Alslev.


Generalens Lysthus
Tromnæs Alléen 10
4800 Nykøbing F

Lysthusbygningen (ca. 1780-1790 af Andreas Kirkerup)

Fredet i 1918

BBR-nummer: 376-22387-42


Ved Østersøens bred i Tromnæs skoven umiddelbart øst for Corselitze blev Generalens Lysthus rejst i perioden 1780-1790 af generalmajor Johan Frederik Classen (1725-1792). Oprindeligt opført som et langtempel i overensstemmelse med periodens yndede haveidealer og det samtidige havehus ved Øresunds kyst, som J.F. Classen ligeledes lod opføre i sin have på det nuværende Østerbro i København.

Hurtigt efter – formentlig i samme årti – blev bygningen ombygget og reduceret ved arkitekt Andreas Kirkerup (1749-1810) til det nuværende lysthus beregnet til lette måltider, indtagelse af forfriskninger – te, kaffe og punch – samt til litterære sysler og brevskrivning. Under bøgeskovens trækroner og med udsigt til havet accentuerer lysthuset omgivelsernes naturkarakter og behov for ly af blæsten, og bidrog derved til periodens stemningsladede og følsomme naturopfattelse. Desuden bidrager husets form med stærke paralleller til periodens militære vagt- og bomhuse i kombination med de landlige og antikke referencer i tag og porticus til at fortælle om bygherrens profession og kulturelle dannelse i overensstemmelse med periodens strømninger. I perioder igennem det 20. århundrede fungerede Generalens lysthus som traktørsted. I 2010 blev bygningen restaureret, hvor blandt andet de runde træsøjler er blevet istandsat.

/Museum Lolland-Falster