Gendarmstien


Gendarmstien ved Padborg. Gendarmstien går blandt andet gennem skoven ved Padborg, til landsbyen Bov og videre ned til Krusaa

Intro

I 1920 blev Sønderjylland genforenet med Danmark. Ved den nye grænse patruljerede det danske gendarmeri, der anlagde et stisystem tæt op ad grænsen. Skillelinjen blev markeret med sten, der på den tyske side havde indridset et DR,P for Deutsches Reich, Preussen...

I 1920 blev Sønderjylland genforenet med Danmark. Ved den nye grænse patruljerede det danske gendarmeri, der anlagde et stisystem tæt op ad grænsen. Skillelinjen blev markeret med sten, der på den tyske side havde indridset et DR,P for Deutsches Reich, Preussen. På den danske side var et D for Danmark. Oven på stenen blev grænsens retning vist med en rille. Fra 1920 til 1958 blev stien nat og dag afpatruljeret til fods af blåklædte gendarmer. I 1959 overgik bevogtningen af grænsen til politiet. Hovedparten af patruljeringen foregik nu i biler. Med tiden gik det enestående stisystem derfor i glemmebogen. ''Patruljespor med udsigt'' I 1988 fik daværende Sønderjyllands Amt øjnene op for gendarmstiens muligheder. Ikke som en sti, der definerer den dansk-tyske grænse, men som en fantastisk naturoplevelse. Derfor begyndte amtet at genetablere udvalgte dele af gendarmstien. På grund af den kystnære og meget smukke placering, var det stisystemets sydøstlige del omkring Als, amtet koncentrerede sig om. I dag kan man gå i gendarmernes fodspor fra Padborg til Høruphav på Sydals. Ruten er i alt på 74 kilometer. Meget passende markerer skilte med en blå gendarm det veludbyggede stisystem. Flere steder støder man også på de grænsesten, der markerede grænsens forløb for fortidens patruljerende gendarmer.