Gendarmbolig, Røddingvej 14


Billede af Røddingvej 14, 6580 Vamdrup - I dag findes en dør på 4. vindues plads!

Intro

Holtvej 14 var forpagtet af Christian Nielsen. Han udlejede fra 1867 til 1873 en del af huset til toldvæsenet. Det drejede sig om den østlige del af huset. Der var på dette tidspunkt en indgangsdør til tolddelen, hvor 3. vindue fra højre nu findes.

I 1873 købte en Henrik Ferdinand huset og opsagde lejemålet med toldvæsenet. Til gengæld tilbød han at opføre et nyt hus toldvæsenet lidt nærmere ved grænsen, som toldvæsenet så kunne leje. Det accepterede toldvæsenet, men stillede visse betingelser for kvaliteten af byggeriet. Ved overtagelsesforretningen var der da også en del mangler, der skulle afhjælpes! Dette hus lå på adressen Holtvej 16, men huset brændte i 1946, så det nuværende hus har ingen ligheder med det oprindelige. Kilde: Aage Emil Hansen: ”Kongeåen – Told- og Statsgrænse 1864-1920, s. 97 og 99