Gendarm Huse


Gendarmhuse , Koldingvej. Fotograf: Christiansfeld Arkiv

Intro

Koldingvej 34-36 gendarmhuse til det Tyske Toldsted.

Hus og Handelsmand Lauridz Muusmann fra Haderslev havde i 1880 opført husene. Det Tyske toldvæsen købte dem til huse for deres gendamer. Efter genforeningen bliv de solgt til Nordslesvigske Asyl, og bygningerne bliver børnehjem for vanskelige børn i en kort tid. Husene er idag i privat eje.