Geelskov


Agrene i Geel Skov. Kort over agrene i Geel Skov. Tegnet af Nationalmuseet ved besigtigelsen af de beskadigede agre.


Agre i Geel Skov, kort. Oldtidsagrene i Geel Skov, endelig opmåling

Intro

I Geelskov nord for København ses et forholdsvis velbevaret system af oldtidsagre, de såkaldte digevoldinger. Agrene er blevet anlagt i slutningen af bronzealderen (ca. 6-700 år f.Kr.). De var formentlig i brug til engang i det 2.århundrede e.Kr...

I Geelskov nord for København ses et forholdsvis velbevaret system af oldtidsagre, de såkaldte digevoldinger. Agrene er blevet anlagt i slutningen af bronzealderen (ca. 6-700 år f.Kr.). De var formentlig i brug til engang i det 2.århundrede e.Kr., hvor de blev opgivet, fordi nye dyrkningsmetoder vandt indpas. Agrene blev anlagt som et fint net af firkantede eller flersidede flader omgivet af lave og ofte stenpakkede volde. Resterne af disse volde kan ses i skoven på begge sider af Kongevejen som svage forhøjninger i skovbunden. ''Oldtidsminder reddet i sidste øjeblik'' En aprildag i 1944 var agerbrugsekspert og landets første professor i Etnologi, Axel Steensberg, på vandretur i Geelskov. Da han nåede hen til skovens oldtidsagre, så han til sin bestyrtelse, at kommunen havde sat en gruppe arbejdsløse mænd til at samle sten i skovbunden. Mændene havde hurtigt opdaget, at digevoldingerne indeholdt store mængder af sten og var derfor gået i gang med at fjerne de ældgamle agerspor. Steensberg tog omgående kontakt til skovrideren og Nationalmuseet i København. De kom hurtigt til stedet, og stenindsamlingen blev stoppet. Kun takket være Steensbergs hurtige indsats blev skaderne begrænset og agrene reddet for eftertiden.