Gedser kirke


Gedser kirke og kapel. Bemærk arkaden af rundbuede åbninger, der i langsiderne har vinduesfunktion og i korets apsis er tilmurede.


Margrethe Hansens gravminde på Gedser kirkegård


Fyrassistent C.J. Jonsson, Gedser kirkegård


Murermester Hans Andersen, der stod for opførelsen af kirken i Gedser.


Gedser kirke med det det 12,5 meter høje, slanke tårn, der skulle fungere som sømærke.

Intro

Gedser kirkes høje tårn skulle fungere som sømærke. Kirken blev opført i 1914 af Grundtvigkirkens arkitekt P.V. Jensen-Klint.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Gravminderegistrering på Gedser kirkegård