Gedesby kirke


ccc

Intro

Gedesby kirke er et gotisk langhus med 5-kantet kor. En forlængelse i vest med underdelen til et gotisk tårn blev aldrig fuldført. I stedet opsattes en træoverbygning, der i 1854 blev erstattet af den nuværende tagrytter.

Kirkegården er omgivet af granitmure. Hovedingang mod vest. Mod nord støder den til den gamle rytterskole.

kirkegårdens særpræg

Syd for kirken er en samling indhegnede/rammede gårdmandsgravsteder, som har et varieret udtryk, men som alligevel tisammen udgør et sjældent billede i dag.

Lapidarier
I nordøst et mget fint lapidarie med 3 serier af grottesten, hvortil der knytter sig gode, nedskrevne oplysninger, som muliggør en placering af personerne i den lokale historie.

Udvalgte gravminder

1. Små grottesten for lærer Korff og hustru samt datter. Af ældre type - ca. 1850..

2. Lille grottesten for drengen Jørgen Jørgensen er også enestående med sit kerubhoved og glaspladee foran marmortavlen med rød inskription.

3.Den store bauta for slægten Seehausen i en usædvanlig granit.

4. En natursten for plantør Niels Andersen, der for Edvard Tesdorpf på Bøtøgaard indførte gråpoplen på Sydlolland.


Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Gedesby%20(0835) Gravminderegistrering på Gedesby kirkegård]