Gasværksvej


Luftfoto af de tekniske værker, Djurslands Kalkværk og GD.

Intro

Her på billedet af Grenaas første industrikvarter (med dampvæveri, kalkværk, elværk, drejeskive til jernbanevogne og de første arbejderboliger) ses nogle runde beholdere til venstre i billedet. Det er gasbeholdere til byens gasværk, som indviedes 1897.

Her på billedet af Grenaas første industrikvarter (med dampvæveri, kalkværk, elværk, drejeskive til jernbanevogne og de første arbejderboliger) ses nogle runde beholdere til venstre i billedet. Det er gasbeholdere til byens gasværk, som indviedes 1897. Værket leverede bl.a. gas til byens komfurer. Som regel var der nok gas til alle, men det kunne knibe juleaften, når alle tændte ovnen til juleanden samtidig. Gasværket fungerede frem til 1975, hvorefter de sidste forbrugere måtte installere el-komfur.

Nederst til venstre ses kolonihaverne mellem åenog jernbaneterrænet .Vejen fører uden om detekniske værker med gasbeholdere, gasværket,elektricitetsværket og gasværkets bestyrerboligog assistentbolig. Denne sidste byggedes 1927. Den mørke stribe nederst til højre er åen; her overfor areal med kolonihaver langs Josiassensvej,dengang kaldet Gasværksvej. Den lange, lave bygning med den store skorsten er Djurslands Kalkværkmed lagerbygning til højre, opført 1934, og den hvidedirektørbolig lige overfor. De tre øvrige huse ved Jossiassensvej er opført omkring 1934. De firehuse ved den hvide vej er nogle af de kommunaltopførte i "Engkvarteret" her. Kalkværket havde eget jernbanespor. Ved siden af banen ses et lille træskur: Det er en kreaturfold, hvor man opstaldede dyr, der skulle sendes med jernbanevogn. Læsning foregik her. Den lille "skov" lå langs Østerbrogade De to hvide huse er de første Shell stationer på stedet. Derefter de gamlesygehuse, senere tilhørende Grenaa Dampvæveri. Over den lille lund til venstre stikker Korsgadeind ved siden af Rugbrødsfabrikken. Nygades huseses også her. Mod højre ses Grenaa Andels Svineslagteri og Grenaa Dampvæveri med den højekraftcentral. Garagekompleks og lagerhaller heltoppe i venstre hjørne, øverst i billedet ses fravenstre Bredstrups mange beboelseshuse, det gamleBredstrup. Mod højre ses nyere huse ved Østeralleog Kølvej. Den lange, hvide stribe er den førsteaf de mange rækkehuskarreer, der byggedes her fra1947. Helt til højre ses huse ved Havnevej til omkring jernbaneoverskæringen.