Gasværket i Nakskov


Gasværket 1930'erne


Gasvej, vestre anlæg med gasværket i baggrunden. 1904


Gasbeholder på Gasværket 1942


Vue over Gasværket og Marienlystvej set fra OTA 1963

Intro

Gasværket på Gasvej er fra 1861. Året hvor Nakskov gik fra tran til gas.

Nakskovs belysning
Den 12. feb. 1861 tændtes gassen for første gang i Nakskovs gader, hvor Nakskovs befolkning alle var af huse for at rose det nye lys og håne de gamle, osende tranlamper.
1869 måtte man udvide værket, og det gentog sig 1875. I begyndelsen gav værket underskud, men i 1882 fik man en ny, stor kunde i Sukkerfabrikken. Ved værkets anlæg var der opsat 70 gaslygter, hvoraf 16 brændte hele natten. I 1882 var de tilsvarende tal 110 og 35.

Da det elektriske system gjorde sin entré herhjemme, søgte Byrådet at gentage succes´en med gasværket og være tidlig på færde. Enten har tilfredsheden med gassen været for stor eller tilliden til det nye for ringe, for resultatet blev, at der ikke var interesse for electricitet.
Boghandler Jespersen fik dog tilladelse til at anlægge et privat værk og føre ledninger over Dron-
ningensstræde på betingelse af, at han skulle fjerne dem, når kommunen selv anlagde et el-værk.

Endelig 1908 vedtoges det at bygge et elektricitetsværk. Det åbnedes året efter.