Gartneriet Aalykke


Til venstre for sygehuset ses Gartneriet Aalykke

Intro

Gartner A. S. Pedersen startede gartneriet i ”Aalykke” i 1897 ved køb af 1½ ha landbrugsjord. Gartneriet var beliggende umiddelbart vest for Kolding By på sydskråningen ned mod Kolding å. I 1935 beskrives jorden som god muld og med et godt læ fra de omgivende bebyggelser. D

Gartner A. S. Pedersen startede gartneriet i ”Aalykke” i 1897 ved køb af 1½ ha landbrugsjord. Gartneriet var beliggende umiddelbart vest for Kolding By på sydskråningen ned mod Kolding å. I 1935 beskrives jorden som god muld og med et godt læ fra de omgivende bebyggelser. Der var 10 drivhuse med 200 vinduer og 1.300 m2 under glas, og der blev fortrinsvis dyrket blomster. Frem til 1919 blev der også drevet anlægsgartneri. Der var butik i Jernbanegade 16, der blev passet af hustruen, Helen Clay Pedersen. Gartneriet var landskendt og et anset lærested. Kommunen købte jorden i 1943 for at skaffe plads til bolig til turberkuloseoverlægen og en evt. sygehusudvidelse. I dag findes bl.a. boligbyggeriet på Engstien på gartneriets jord. Gartnerboligen har nu adressen Engstien 2. Ejeren Anders Simonsen Pedersen var født i Jordrup 05.12.1868 på Mørkholtgård. Forældrene var skolelærer Jens Rasmussen Pedersen og Maren Simonsen. Familien flyttede senere til Andst, hvor faderen blev førstelærer. Efter et ophold på Askov lærte A.S. Pedersen gartnererhvervet forskellige steder. Herunder nævnes Zeiner Lassen & Dithmer i Helsingør, Wedellsborg samt Stuart Henry Low og G. Beckwith i London. Han var formand for Kolding Gartnerforening og bestyrelsesmedlem i Dansk Gartnerforening. Ved hans fratrædelse i 1938 blev han udnævnt som æresmedlem. Grundet hans store indsigt i faget blev han indvalgt i flere udvalg: redaktionsudvalget, undervisningsudvalget, Udvalget for Gartnernes Hus og biblioteksudvalget. Derudover var han også bestyrelsesmedlem for Gartnernes Hjælpeforening, ligesom han også var bestyrelsesmedlem i lokalkredsen. Han fungerede som dommer ved landsudstillinger bl.a. i England og Belgien. Han var medlem af Skt. Nicolai sogns menighedsråd, Udvalget for de offentlige lystanlæg Højskoleforeningens foredragsudvalg og bestyrelsen for Sønderjysk Forening amt Kolding Venstreforenings bestyrelse. Han blev den 14.09.1927 dekoreret med Ridderkorset. Anders Simonsen Pedersen 1958. Hustruen, den engelsk fødte Helen Clay Petersen, var et ledende medlem af Dansk Kvindesamfund. Andersen Simonsen Pedersen har derudover været en ivrig slægtsforsker og hans materiale kan findes på Vejen Lokalarkiv.

''Publiceret''