Gartnerbolig Hverringevej 240


Tidl. Gartnerbolig under Hverringe.


Drivhus ved tidl. gartnerbolig under Hverringe.


Drivhuslænge af tidl. gartnerbolig under Hverringe.

Intro

Udlejningsbolig - tidl. Gartnerbolig under Hverringe

Bygninger opført efter den gamle avlsgårds brand 1879 - vist nok tegnet af August Klein - jvf. Ny Broløkke.