Ganer mølle

Intro

tidligere vandmølle hvis historie kan føres tilbage til Ca. år. 1500. I dag er der dambrug på stedet.