Gammelkol

Gammelkol


Gammelkol set fra Dynæs

Intro

Højt hævet over Julsø og med udsigt til Himmelbjerget er Gammelkol en at de flotteste udsigter man kan finde i Søhøjlandet. At bakketoppen også gemmer et midelalderligt voldsted ser man først når man har nået toppen at Gammelkol.


Fra toppen af denne 91 meter høje bakke har man på en klar dag en perfekt udsigt over Julsø, Dynæs og Himmelbjerget.

Allerede i 1965 var der fremsynede folk der fik Gammelkol fredet og lavet stier, så offentligheden kan komme op på kollen.

I den lille skovtykning på toppen af Gammelkol kan man se resterne af et gammelt voldsted fra Middelalderen – sandsynligvis bygget som en en del af forsvarsanlægget til borgen på Dynæs ved Julsø. Dynæs stammer fra tiden omkring Valdemar Atterdag dvs. fra midten af 1300 tallet.

Ordet kol er et gammelt dansk ord for en afrundet bakketop. Himmelbjerget på den anden side af Julsø hed oprindeligt bare Kollen.

Halvøen Dynæs i Julsø er skabt af materialer fra bakkelandet omkring Gammelkol. Jord-materialet blev af smeltevand transportere ud i søen ved slutningen af sidste istid. Gammelkol står nu som en bakketop midt i det eroderede landskab: En såkaldt falsk bakke.

En stor del af året kan man i dagtimerne ofte se en stor bestand af grågæs, som græsser på de stejle græsmarker mellem Dynæs og Gammelkol.
Fra Gammelkol er der vandrestier til Gl. Laven, Dynæs og Laven.