Gammelgaard


Gammelgaard set fra vejen


Hovedbygningen med tårnet i tre etager


Gammelgaard med den nyere mur foran Gammelgaard


Hovedbygningen indkørsel

Intro

Gammelgård har gennem tiden været ejet af mange prominente personer, bl.a den skandaleombruste Marie Grubbe og overhofmarskal Adam Gottlob Moltke.

Hovedbygningen blev opført omkring 1598 af Laurids Grubbe, og var omgivet af dobbelte vandgrave. I 1696, da Frederik von Lützow overtog Gammelgaard, var hovedbygningen så forfalden, og han istandsatte derfor hovedbygningens to sidefløje, og erstattede midterfløjen med en ny bygning. Adam Gottlob Moltke, gennemførte en restaurering i 1774, hvor han rev de to gamle sidefløje ned og istandsatte midterfløjen. I 1884 købte Wilhelm August Konow Gammelgaard, og kun otte dage efter overtagelsen nedbrændte hovedbygningen. W.A.K opførte den nuværende hovedbygning på fundamentet af den gamle bygning. Mod syd er opført et rund tårn i tre etager.

( -1585) Erik Grubbe (1585-1639) Laurids Grubbe (1639-1653) Anne Sparre, gift Grubbe (1653-1682) Erik Lauridsen Grubbe (1682-1693) Marie Grubbe, gift Dyre (1693) Anne Marie Grubbe, gift Arenfeldt (1693-1696) Jørgen Arenfeldt (1696-1710) Frederik von Lützow (1710-1733) Dorothea Magdalene von Harstall, gift von Lützow (1733- ) Henrik Brandt (1733-1737) Henrik Brandts dødsbo (1737-1762) Christian von Stöcken (1762-1779) Adam Gottlob von Moltke (1779-1782) Joachim Godske von Moltke (1782-1786) Christian Schmidt (1786-1811) Caspar Wilhelm von Munthe (1811-1813) Anna de Flindt, gift von Munthe (1813-1819) Haagen Christian von Astrup (1819-1824) C. F. Benzon (1824-1837) Den Danske Stat (1837-1854) Ferdinand Trummer (1854-1883) Henrik Meincke (1883-1919) Wilhelm August Konow (1919-1930) Helge Henri Konow (1931-1932) Ove Schaffalitzky de Muckadell (1932-1939) Ejnar Clausen(1939-1942) Leif Kaare Pay (1942-1970) David Peter Friderichsen (1970-2002) Johan Ditlev Friderichsen (2002-) David Peter Friderichsen

''Sendt til publicering'' I må slette hvis det ikke er ok?? efter aftale med Jesper mvh Sanne

''Publiceret''