Gammel sportsplads og nye sheltere


Gymnaster ved Boulstrup Strand. 1930-31


Hølken Strand. Grillhytte, shelters og grejbase. 2014

Intro

I dag er her grilhytte med sheltere og opbevaring for joller. Før var her sportsplads.

Bag strandbevoksningen ved Hølken ligger et græsareal, hvor der nu er bygget sheltere og en overdækket grillhyttehytte – en primitiv lejrplads. Egnens børnehaver og skoler kan bruge stedet, men det er også offentlig plads. Det ene shelter er aflåst, da Odder Kommunes skoler her opbevarer det grej, der skal bruges til undervisningen ved strand og hav. Til højre for lejrpladsen ligger et græsareal, der tidligere tilhørte Århus Amts Gymnastikforening, en sammenslutning af lokale idrætsforeninger i Østjylland. Det var en stor forening i 1930’erne med omkring 8.500 medlemmer. Foreningen købte i 1930 de omkring 4 tdr. land af en lokal gårdejer for ca. 4.000 kr. Arealet skulle bruge som sportsplads, og frivillige fra gymnastikforeningerne stod for at gøre området klart. De anlagde græsplæne og plantede 319 syrenbuske rundt om pladsen. Der blev også bygget et klubhus med plads til omklædning, et køkken og et kontor, hvor der var plads til hængekøje til vagterne. Vagterne gik på skift i weekenderne for at holde ro og orden og sørge for, at folk ikke svinede pladsen til. I juli 1932 var pladsen klar til indvielse, og i årene efter blev der afholdt mange sportsstævner på pladsen. Her kom børn fra hele Århus Amt for at spille håndbold og lave gymnastik. Pladsen blev også hurtigt et samlingssted for egnens ungdom, der mødtes på sportspladsen om aftenen. Det sidste år under besættelsen brugte tyske soldater pladsen til skydeøvelser. I dag ejes pladsen af Odder Kommune, og den anvendes bl.a. til opbevaring af både.