Gammel landevej Ringkøbing-Tim

Intro

1800-tallets vejføring. Fint miljø, der giver et indtryk af ældre tiders vejforløb, anlagt på tværs af vandløb og naturlige terrænformer. Stadig i brug.