Gammel landevej Ringkøbing-Dejbjerg

Intro

1800-tallets vejføring. Fin oplevelse af vejes anlæggelse på farbar grund, i dette tilfælde strandvoldene nær Ringkøbing og ned mod Dejbjerg gennem morænelandskabet. Stadig i brug.