Gammel Torv 2 i Nysted


Gammel Torv 2, Nysted

Intro

Adressen Gammel Torv 2, har huset murermestrer siden slutningen af 1700-tallet, og i dag ligger der en velbevaret håndværkergård fra 1800-tallet.

En velbevaret håndværkergård
Med forhus, baghus og sidehus fremstår Gammel Torv 2 som en sjældent velbevaret håndværkergård.
Forhuset er opført efter bybranden i 1831 som et syvfags bindingsværkshus i en etage. Den nuværende facadeudformning stammer fra en ombygning i 1922 foretaget af byens førende arkitekt, søn af huset, Johannes Holck, der gav bygningen et nyklassicistisk udtryk, herunder gavlkvisten over tre fag. Johannes Holck tegnede ombygningen for sin far murermester Rasmus E. Holck, men overtog året efter selv ejendommen, som han beholdt til 1951. Baghuset har i byggemåde meget tilfælles med forhuset og må formodes at være opført samtidigt med dette. Bygningen har tilsyneladende i den nordre ende, hvor skorsten med jernluge endnu findes, haft funktion af bryggers eller vaskehus med gruekedel. Sidehuset føjer sig naturligt ind i miljøet, men er en mere ydmyg bygning. Her har bl.a. været stald.


Gammel Torv 2
4880 Nysted

Forhuset (1831, ombygget 1922) med side- og baghus samt den brolagte gårdsplads

Fredet i 1983

BBR-nummer: 376-10393-1 og 376-10393-2


Murerermesterslægten Holck Helt tilbage fra slutningen af 1700-tallet har ejendommen på Gammel Torv 2 tilhørt murermestre, siden 1797 med tilnavnet Holck. I 1880 var enken efter Anders Pedersen Holck endnu ejer og boede sammen med en 29-årig søn, den ovenfor omtalte murermester Rasmus Emilius Holck og dennes familie i forhuset sammen med en murerlærling. På samme tid boede i henhold til folketællingen murer Hans Jørgen Hansen med hustru og fem hjemmeboende børn i alderen 15 og 28 år i baghuset, heriblandt tre sønner: en snedkersvend og to murerlærlinge. En rigtig håndværkergård i den lille købstad. Johannes Holck, som blev den sidste i slægten på stedet, virkede udover som arkitekt for i en kortere periode som byens borgmester. Ud over nybyggeri af blandt andet Biografen på Jernbanegade 7 og Den engelske Skole og The Cottage på Skansevej stod Johannes Holck for adskillige ombygninger og forbedringer – især er han kendt for at opføre kviste på de ældre huse i byen, ligesom her på faderens ejendom. Et andet eksempel er Gammel Torv 5.


Fredningssag [https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=9883189 https://www.kulturarv.dk/]