Gammel Torv


Gammeltorv med Rådhuset, Kong Hans Gård og med hestetrukken skraldevogn


Aalborg rådhus på Gammeltorv. Billede fra omkring 1945-1955


Gammeltorv med Budolfi Kirke og gavlen af det tidligere posthus.

Intro

Det vides ikke med sikkerhed, hvornår Aalborgs ældste torv, Gammeltorv, er anlagt, men i mange tilfælde er middelaldertorve i danske byer anlagt i 1200-tallet, og intet materiale modsiger denne datering for Gammeltorvs vedkommende.

''Historien bag'' I 1430 omtales lokaliteten første gang i de skriftlige kilder, men kun som Torvet. Betegnelsen Gammeltorv optræder først efter 1604, hvor Nytorv blev anlagt. Gennem de første århundreder i middelalderen (ca.1000-1200-tallet) skete der en eksplosiv vækst i handelen, så det blev nødvendigt at regulere og kontrollere dagligvarehandelen, hvorfor man anlagde torve i byerne. Gammeltorv fik denne funktion for Aalborgs vedkommende, og den fortsatte til op i 1900-tallet. Man afholdt både ugentlige torvedage for de lokale indbyggere og omegnens bønder, samt et par store årlige markeder med deltagere fra både ind- og udland. Af sidstnævnte gruppe var især Pinsemarkedet berømt. Ud over den handelsmæssige betydning var torvet ligeledes et administrativt og retsligt centrum. Et rådhus nævnes første gang i 1431, men dets beliggenhed er usikker. ''Rådhus og Byting'' I 1530erne fik byen et nyt rådhus, som med sikkerhed lå på Gammeltorv under det nuværende, som opførtes 1757-62. Bytinget var placeret under fri himmel på det nordvestlige hjørne af Gammeltorv, indtil der i 1588 byggedes et skur. Bytinget var datidens retsinstans for byen Aalborg. Ved siden af bytinget stod retterstedet, hvor de dømte adelige blev halshugget, mens de ikke-adelige blev hængt i galgen. I løbet af 1600- og 1700-tallet blev det dog mere og mere almindeligt, at henrettelserne skete ved Galgebjerget på Møllebakken uden for byen. ''Stenhuse'' Ud over rådhuset opførtes der på Gammeltorv fra 1400-tallet og frem en del stenhuse. Af disse var "Toldergården", opført ca. 1521, nedrevet 1873, det mest kendte. Stenhusene var et bevis på, at Gammeltorvs beboere tilhørte overklassen i samfundet og blandt andet omfattede borgmestre, rådmænd og købmænd. Den sidste næringsdrivende på Gammeltorv lukkede i 1941, mens torvet de første årtier af 1900-tallet var et finansielt knudepunkt med banker. I dag er bankerne lukket, og en af disse har siden 1990erne fungeret som Studenterhus, mens torvet i dag fungerer som rekreativt område for fastboende og turister. ''Se flere billeder af Gammeltorv her: '' [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8Gammeltorv2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8Gammeltorv2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4]

''Kilder til Gammel Torv'' Aalborgs Historie bd. 1, 2 og 3 Riismøller: Gammeltorv