Gammel Sogn Skole
Intro

I 1820 besluttedes det, at der skulle bygges skole i Gammel Sogn, og der blev afsat en grund ved Gammel Sogn Kirke.

I 1820 besluttedes det, at der skulle bygges skole i Gammel Sogn, og der blev afsat en grund ved Gammel Sogn Kirke. Før den tid skulle børnene fra Gammel Sogn søge til skolen i Ny Sogn, hvilket betød, at det var så som så med skolegangen. Man forsøgte sig også med omgangslærere, men det kneb med at få kvalificerede, så nu skulle sagen bringes i orden. Den 1. oktober 1821 ansatte man en ”seminaristisk uddannet” lærer, Jesper Nielsen Fjord. Han var en alsidig begavet mand, der ud over at være en dygtig lærer også var en dygtig landmand, der ofte var foregangsmand inden for landbruget. Han blev nu sat til at lave tegninger til skolebygningen, som kom til at omfatte to skolestuer og en beboelse, der også omfattede en udbygning med stald og lade. Der har været skole her fra 1822 indtil 1965, da skolevæsenet blev samlet i én skole i Kloster. Skolen ejes i dag af Gammel Sogn Kirke, som benytter den til bolig for graveren. Èn af skolestuerne er bevaret med det udseende, den havde, da skolen blev lukket. Der er adgang for besøgende til den gamle skolestue.

Overfor kirken ligger den stråtækte Gammel Sogn Skole, hvor Niels Johannes Fjord er født. Her står også en mindesten med Niels Johannes Fjords relief. Han var forsøgsleder på Landbohøjskolen, og en betydelig foregangsmand i dansk landbrug og som sådan kendt over hele verden. Et uheld under en operation for brok på Frederiksberg Hospital gav sårfeber og kostede Niels Johannes Fjord livet. Adskillige andre steder i vort land er Niels Johannes Fjord mindet med gadenavne, mindesten, statuer, buster, mindeplader og legater.