Gammel Sogn Mølle og Møllegård

Intro

Gl. Sogn Mølle blev bygget ca. 1690. Med sin beliggenhed var den et vartegn for såvel Holmsland som Ringkøbing.

Møllen eksisterede i næsten 260 år, i de sidste 200 år var den i samme slægts eje. Møllen blev revet ned i 1950. Møllegården blev bygget omkring 1730 og nedbrændte efter et lynnedslag i 1937.

Der har gennem tiden været flere vejrmøller på Holmsland, men den mest kendte har uden tvivl været Gammel Sogn Mølle. Den blev bygget ca. 1690 1 km vest for Gammel Sogn Kirke ved fjorden ved Vonå – i dag Jagtvejen. I terrænet lige vest for Jagtvej 1 kan stedet, hvor møllen lå, stadig spores. Gammel Sogn Mølle eksisterede i næsten 260 år, og i de sidste 200 år var det den samme slægt. Der ejede den. At Gammel Sogn Mølle var så bekendt, skyldes vel den omstændighed, at den stod som et vartegn ikke blot for Holmsland, men også for Ringkøbing. Den lå meget synlig og malerisk i landskabet, og utallige gange er den blevet fotograferet, tegnet og malet. Da ejeren af møllen besluttede, at den skulle rives ned, da den ikke længere var rentabel, forsøgte Ringkøbing og omegns Turistforening at rejse midler til dens bevarelse. Det lykkedes ikke, og møllen blev revet ned i 1950. Møllegården blev bygget omkring 1730 og nedbrændte efter et lynnedslag i 1937. 1760 kom Han Jørgensen Møller til Gammel Sogns Mølle, og siden har det været hans efterkommere, der har ejet møllen, indtil den blev revet ned. I forgangen til Den gamle Skolestue hænger et træbrænderarbejde af Gammel Sogn Mølle og Møl-legård.