Gammel Skrøbelev


Del af stereofotografi. Skrøbelev skole og kirke. Annexgården med humlehave foran.

Intro

Gammel Skrøbelev er nævnt første gang 1572 i formen Gammel Skrøbelev. Forleddets betydning er usikker, men det kan være afledt af udsagnsordet skræva, der betyder skræve, skille benene vidt ad. Efterleddet er ’-lev’, der formentlig betyder arvegods.