Gammel Ryomgård


Hovedbygningen på Gammel Ryomgård var oprindeligt tænkt som et firfløjet anlæg, da opførelsen begyndte i 1643. Byggeriet blev imidlertid ikke færdiggjort, hvorfor sidefløjene kan synes afstumpede.

Intro

Herregården Gammel Ryomgård findes i udkanten af byen Ryomgård, som ligger i hjertet af Djursland. Den store røde hovedbygning og avlsgårdens anseelige lade og stald kan føres tilbage til Jørgen Kruse fra første halvdel af 1600-tallet. Studedrift var en af herregårdens store produktionsområder.

''Historien om Gammel Ryomgård'' Birgitte Eriksdatter Rosenkrantz er den første kendte ejer til herregården Ryomgård, som senere fik navnet Gammel Ryomgård. Jørgen Kruse, som ejede Ryomgård fra 1621-1668, stod bag opførelsen af hovedbygningen og avlsanlægget. Meget tyder på at han forbyggede sig, og at herregårdens studedrift ikke forrentede sig. I hvert fald måtte hans arvinger gå fra arv og gæld. Anne Marie Galten, som i 1756 overtog Ryomgård efter sin afdøde mand, giftede sig efterfølgende med oberstløjtnant Palle Kragh Hoff, som sammen med sin broder ejede flere andre herregårde. Under brødrene Hoff blev der på Ryomgård gennemført betydelige ombygninger af hovedbygningen og haven. Palle Kragh Hoff døde barnløs, og det blev sønnen Henrik Hansen Muhle Hoff, der overtog herregården, hvorefter han i 1804 fik kongelig tilladelse til at udparcellere Ryomgård. Af godset blev der oprettet en række nye gårde, herunder Carlsruhe som også fik navnet Ny Ryomgård. Hovedparcellen med hovedbygningen fik i denne forbindelse sit nuværende navn, Gammel Ryomgård. I 1919 blev Gammel Ryomgård erhvervet af greve Jørgen Scheel, som beholdt herregården frem til 1941, selv efter slægtsbesiddelsen Gammel Estrup var gået tabt. ''Markante ejere'' -1606: Birgitte Eriksdatter Rosenkrantz 1621-1668: Jørgen Kruse 1756-1799: Anne Marie Galten og Palle Kragh Hoff 1799-1804: Henrik Hansen Muhle Hoff Læs mere om Gammel Ryomgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/gammel-ryomgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Gammel Ryomgårds røde grundmurede hovedbygning blev opført i 1643 af Jørgen Kruse. Bygningen er den nordlige fløj i et planlagt trefløjet anlæg med hovedfløj og portgennemkørsel mod avlsgården i øst. At dømme efter fundamentets rester blev den sidste fløj mod syd aldrig opført. På bygningens nordøstlige hjørne stod et ottekantet tårn, hvis fundament stadig er synligt. Hovedbygningens nuværende udseende skyldes i høj grad Anne Marie Galten og Palle Kragh Hoffs ombygning i 1768-1770. De forkortede den østlige sidefløj og opførte den vestlige så bygningen fik et symmetrisk udtryk. Derudover nedrev de hjørnetårnet og beklædte begge gavle med halvvalmet tag. ''Omgivelser'' Herregården befinder sig i udkanten af byen Ryomgård, og ligger på en mindre forhøjning i landskabet, hvor der før i tiden var et omfattende mosedrag mod syd. Her anlagde Henrik Hansen Muhle Hoff omkring 1800 et vadested, hvor det var muligt at krydse tørfodet. Vest for hovedbygningen ligger endnu et lille stråtækt hus, der fungerede som bomhus for de rejsende. Øst for hovedbygningen står to længer af hvad der muligvis har været et trelænget avlsanlæg. Stalden i syd og laden i øst er opført af Jørgen Kruse i henholdsvis 1635 og 1637 i rød grundmur og stråtag. ''Bygninger og gods'' 1635: Staldbygning opført 1637: Ladebygning opført 1643: Hovedbygning opført 1768-1770: Ombygning af hovedbygningen 1804: Fæstegårde frasælges. ring af godset''''

''Fakta'' Adresse: Thorsagervej 3A, 8550 Ryomgård Kommune: Syddjurs Tidligere: Randers Amt, Sønderhald Herred, Maria Magdalene Sogn Ejer i 2017: Frank Voldsted Lund Funktion 2017: Agerbrug og skovdrift Størrelse 2017: Ager 63 ha, eng 4 ha, skov 38 ha, park/have 2 ha, forpagtet 210 ha Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Hovedbygningen er fredet

''English'' Gammel Ryomgård (literal translation: Old Ryomgård) is located outside the small town of Ryomgård in the center of Djursland. The large house in red bricks and a considerable home farm dates back to Jørgen Kruse from first half of the 17th century, when the oxen trade was a major production area. A large bog encircled the manor to the south, until around 1800 a ford was created with a small toll booth set up for travelers.

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''