Gammel Frederikskog diget


Vidåen løber gennem Tøndermarsken. Foto: Henrik J. Møller


Udsigt over Ny Frederikskog i Tøndermarsken. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Gammel Frederikskog diget er opført i 1692 og sikrer Gammel Frederikskog, der var en oktrojeret kog 1692-1853. Fint udsigtspunkt.

Gammel Frederikskog diget er opført i 1692 og sikrer Gammel Frederikskog, der var en oktrojeret kog 1692-1853. Her er et fantastisk fint udsigtspunkt udover hele Gl. Frederikskog og landsbyen Nørremølle og Ny Frederikskog og Højer flække.

Kulturarvsstyrelsen - Landsbyen Nørremølle og Gammel Frederikskog